Si tens problemes podem analitzar el teu cas i emprendre accions en defensa teva. Associa't per fer valdre els teus drets, l'equip jurídic d'ASSIC defensa i reclama els teus drets.

Telefonia

Interrupcions de servei

Tant si el telèfon és fix com mòbil, l’usuari afectat per una interrupció que suposi indemnització superior a 1 euro automàticament tindrà dret a rebre aquesta compensació econòmica, sense necessitat de sol·licitar-la, mitjançant la factura corresponent al període immediat.

Prepagament

La modificació del saldo es farà en un termini no superior al de la resta d’abonats.

Internet

Perquè la indemnització sigui automàtica, les avaries hauran d’acumular una durada de hores, entre les 8,00 i les 22,00 hores.

Causes de força major

Automàticament es retornarà l’import de la quota d’abonament i d’altres independents del trànsit, prorratejat pel temps que hagi durant la interrupció.

Informació pràctica i experiències

L’operadora pot rebutjar una sol licitud de portabilitat al·legant l'existència d'un deute preexistent?

Les companyies de telefonia no poden negar-se a tramitar una portabilitat perquè l'abonat tingui factures pendents o no hagi pagat la penalització per no haver esgotat el període de permanència.

Així ha quedat establert en diverses resolucions de la Comissió del Mercat de Telecomunicacions. Concretament, la que posa fi a l'expedient RO 2006/422, resumeix el Criteri de la Comissió del Mercat de Telecomunicacions, establint, entre d'altres, aquestes consideracions que l’incompliment per part de l'abonat d'un compromís de permanència subscrit amb l'operador de telefonia mòbil no es pot considerar una causa de denegació de la sol·licitud de portabilitat.

© 2010 ASSIC, Associació per a la informació dels consumidors | Avís legal i política de protecció de dades | Telèfon 93 200 78 00 |

Disseny: Broccoli

Agència Catalana del Consum