Si tens problemes podem analitzar el teu cas i emprendre accions en defensa teva. Associa't per fer valdre els teus drets, l'equip jurídic d'ASSIC defensa i reclama els teus drets.

Banca i Assegurances

Negociar una hipoteca

La normativa estatal i europea estableix quina és la informació essencial a que té dret un consumidor abans de signar.

Sobre l'entitat financera:

Identitat i en el seu cas, identitat i direcció de l'intermediari

Sobre el crèdit per adquirir una vivenda:

Fins als que es pot destinar el crèdit vivenda i tipus de crèdits disponibles entre productes d’interès fix o variable, amb les seves implicacions pel consumidor.

Cost indicatiu pel consumidor d'un crèdit vivenda tipus i llistat d'elements de cost afins: despeses administratives, intermediació, notaris, registre.

Diverses opcions existents per abonar el crèdit (número, periodicitat, i import dels terminis)

Si es contempla la possibilitat d’amortització anticipada

Necessitat de taxació i en el seu cas, qui l'ha de fer i el seu cost

Informació de tipus fiscal sobre possible reducció impositiva o sobre com obtenir-la.

Cal destacar que hi ha un contingut mínim que s'ha de reflectir per escrit al fulletó informatiu:

Identificació del préstec, nom comercial, import concedit expresat en el tant per cent corresponent a partir de l’import de la taxació i moneda del préstec.

Terminis, duració del termini de carència, periodicitat de les quotes i forma d'amortització. Import de les quotes.

Tipus d’interès, si es fix o variable, l'índex de referència i forma de revisió.

Comissions:

Apertura, amortització total o parcial.

Despeses derivades de serveis per raó de la signatura de la hipoteca.

Informació pràctica i experiències

El contingut de l’escriptura d’hipoteca

Al signar una hipoteca estem celebrant en realitat dos contractes, un principal que és el de préstec pel que una entitat (normalment Banc o Caixa) deixa una quantitat de diners a una altra (el deutor).

I el d’hipoteca, que és la garantia del compromís de devolució dels diners del préstec si aquesta no es produeix de la forma acordada, aleshores la entitat prestatària pot vendre en subhasta l’immoble per cobrar el seu deute.

© 2010 ASSIC, Associació per a la informació dels consumidors | Avís legal i política de protecció de dades | Telèfon 93 200 78 00 |

Disseny Gràfic

Agència Catalana del Consum